Təhsil sistemi

Ölkənin təhsil sistemi necədir? Digər ölkələrdən nə ilə fərqlənir?

Latviyda təhsil sistemi əvvəlcədən üçüncü təhsildən ibarətdir.

Litvadapre-üçüncül təhsil dörd mərhələdən ibarətdir:

Məktəbəqədər təhsil

ibtidai

Orta təhsil – Əsas / aşağı və yuxarı orta təhsil

Məktəb təhsili 17-19 yaşa davam etdikdən sonra universitet təhsili başlayır.