Təhsil sistemi

Ölkənin təhsil sistemi necədir? Digər ölkələrdən nə ilə fərqlənir?

Avropa ölkələri sırasında ekonomik ölkələrdən biri olan Çex Respublikasının təhsil sistemi aşağıdakı kimidir:

Çexiyada icbari təhsil 6 ilə 15 yaş arasındadır.

Çexiyada təlim mərhələləri:

Mateřská škola: Uşaq bağçaları (2-5 yaşında): (maternity school)

Základní škola: İbtidai təhsil (6-15 yaş, məcburi)

Středních škola: Orta məktəb, məsələn, gimnaziya və ya peşə məktəbləri

Universitet