Niyə Çexiya?

Nə üçün bu ölkə? Perspektivlər və imkanlar nələrdir?

Çexiyadakı təhsil, təhsil keyfiyyətinə, yaxşı qurulan universitetlərə və İngilis təhsilinin yayılmasına görə bir çox Avropa ölkələri arasında fərqlənir.

Hazırda Çexiyada 42 mindən çox xarici tələbə təhsil alır.

2016-cü ildə Erasmus tələbələri arasında aparılan araşdırmada Çexiya 8-ci ən məşhur Avropa ölkəsi seçildi.

Çexiya Respublikası EURO-dan istifadə etmədiyinə görə, Çexiya (Çexiya xronika) istifadə etdiyi üçün Çexoslovakiya digər AB ölkələrindən daha iqtisadidir.

Tələbələrin maliyyətinə görə yaşayış və təhsil cəhətdən uyğun məsrəflərə malikdir.