Təhsil sistemi

Ölkənin təhsil sistemi necədir? Digər ölkələrdən nə ilə fərqlənir?

Avstriya təhsil sistemində 9 illik təhsil tələbi (Unterrichtspflicht) olmasına baxmayaraq, məktəbə getmək üçün heç bir tələb yoxdur.

 • Uşaq bağçası
 • Oxu hazırlığı (Vorschule)
 • İbtidai təhsil
 • İbtidai məktəb (Volksschule)
 • Orta məktəb (Hauptschule)
 • Orta məktəb aşağı səviyyəsi (Gimnaziya Unterstufe)
 • Ümumi orta məktəb (Hauptschule)
 • Politexnik məktəb (Polytechnische Schule)
 • Şagirdlik təhsili
 • Orta məktəb
 • Orta məktəb səviyyəsinin yuxarı səviyyəsi (AHS və ya Gimnaziya)
 • Ali peşə ali məktəbləri (HTL, HAK, HBLA və s.)
 • Dörd illik peşə kollecləri
 • Universitet

Universitetlərə müraciət vaxtı

Avstriya universitetlərinə müraciət vaxtı 2 dönəmdə qəbul edilir.

Payız Dövrü Təhsil Başlanğıc tarixi: 1 oktyabr

Payız  son müraciət tarixi: 31 avqust

Yaz Yarıyılı Başlanğıc tarixi: 1 Mart

Yaz dövrünə başlama müddəti: 31 yanvar

 

Qeyd: Avstriyada universitet təhsilinə müraciət etmək uzun və çətin bir prosesdir. Tələbələrin Avstriyada universitet təhsilindən əvvəl ən azı 6 aydan tez qediyyatdan keçmək məqsədə uyğundur.