Təhsil sistemi

Amerikada icbari təhsilin müddəti:

Giriş yaşı: 6

Çıxış yaşı: 16

Təhsil sisteminin quruluşu:

Bağça təhsili

Bu təhsil verən məktəb növü: A) Kindergarten B) Nursery Schools C) Preschool programmes; D) Child/day Care Centres

proqramın müddəti: 2

Yaş müddəti : 3 – 6

Birincil (Pre-Primary)

Bu təhsili veren məktəbin növü: İbtidai  (ortalama 1-4 arası siniflər).

İllərcə davam edən proqramın uzunluğu: 4

yaş səviyyəsi: 6’dan 10’a

Birincil( Primary)

Bu təhsil veren məktəb növü : Orta məktəb (1-6 ya da 7 sınıfları)

Yaş səviyyəsi: 6 – 14

Orta (Middle)

Bu təhsil verən məktəb növü: orta məktəb (4-6, 5-7 və ya 6-8 siniflər)

proqram müddəti: 3

Yaş səviyyəsi: 10 ildən 14 ilə

İkincil (Secondary )

Bu təhsil veren məktəb növü : liseylər (7-12 ya 8-12. Sınıflar)

proqram müddəti: 6

Yaş səviyyəsi: 13’dən 18’ə

İkincil (Junior Secondary )

Bu təhsil veren məktəb növü : orta məktəb (Sınıflar 7-8, 7-9 ya 8-9)

proqram müddəti: 3

Yaş səviyyəsi: 13 – 15

Upper Secondary

Bu təhsil verən məktəb növü: Liseylər (9-12 ya 10-12. Siniflər)

proqramın uzunluğu: 4

Yaş səviyyəsi: 16’dən 18’ə

Təhsil haqqı:

ABŞ-da illik universitet xərcləri 15 ilə 40min ABŞ dolları arasında dəyişir. Edumax xaricdə təhsil şirkəti  , müəyyən meyarlara cavab verən tələbələrin universitet tələblərini yerinə yetirərək endirimli qəbulun alınmasında  , təqaüdlərin alınmasında xidmət göstərir.